ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

📣 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน .
.
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
.
🔹 ครั้งที่ 1
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
⏰ เวลา 13.00 – 16.00 น.
⛑ หัวข้อ การป้องกันและลดอุบัติภัยร้ายแรงในสถานประกอบการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
💻 Meeting Number: 2642 267 6271 Password: 1234
.
🔹 ครั้งที่ 2
🗓 วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
⏰ เวลา 09.00 – 12.00 น.
⚙️ หัวข้อ Digital Transformation Exponential
💻 Meeting Number: 2643 836 1216 Password: 1234
.
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 08-2460-6190