ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญประจำปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4
อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมี รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี และ รศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมให้การต้อนรับคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์กว่า 30 สถาบันจากทั่วประเทศไทย

 

« ของ 3 »