การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พ.ศ. 2567

⏰ ขยายระยะเวลาลงทะเบียน และส่งบทคัดย่อ/บ Read more

เปิดรับยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรั Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริหา Read more

การประชุมสามัญประจำปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 สภาคณบดีคณะสาธารณส Read more

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญประจำปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที Read more

ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น”ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเช Read more

การประชุมสามัญประจำปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2565 สภ Read more