การประชุมกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561
โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

แหล่งที่มาข่าว / ภาพถ่าย :  Facebook FPH Thammasat คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รูปภาพบรรยากาศการประชุม

« ของ 2 »