การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

รูปภาพบรรยากาศการประชุม
ที่มา : facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc

« ของ 2 »

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม :