เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

รับสมัครทาง

https://www.grad.cmu.ac.th

  • 20 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
  • 15 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • 1 มีนาคม 2566 รายงานตัวคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่