การประชุมวาระพิเศษ สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

การประชุมวาระพิเศษ สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น.  ผ่านระบบ VDO CONFERENCE
โดยมีวาระสำคัญของการประชุม คือ การเลือกประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
โดยท่านเดิม คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ซึ่งหมดวาระลง

และขอแสดงความยินดีกับ​
รองศาสตราจารย์​ ดร.สราวุธ​ เทพานนท์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์​ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม​ 2564

ภาพบรรยากาศการประชุม